Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/10/2016 | 16:29:12 | 236 lượt xem

Câu hỏi số 15305

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Câu nào đúng trong số các câu sau:

Phương án trả lời:
A.

Khối lượng mol phân tử của hiđro là 1 đvC

B.

12g cacbon phảI có số nguyên tử ita hơn số nguyên tử trong 23g natri

C.

Sự gỉ của kim loại trong không khí là sự oxi hoá

D.

Nước cất là đơn chất vì nó tinh khiết

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.