Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/10/2016 | 16:32:44 | 419 lượt xem

Câu hỏi số 15307

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu nguyên tử?

Phương án trả lời:
A.

6,02.1023

B.

6,04.1023

C.

12,04.1023

D.

18,06.1023

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.