Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/10/2016 | 16:34:02 | 1227 lượt xem

Câu hỏi số 15308

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là:

Phương án trả lời:
A.

20,1.1023

B.

25,1.1023

C.

30,.1023

D.

35,1.1023

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.