Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/10/2016 | 16:35:09 | 518 lượt xem

Câu hỏi số 15309

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Số mol phân tử  N2 có trong 280g Nitơ là:

Phương án trả lời:
A.

9 mol

B.

10 mol

C.

11 mol

D.

12 mol

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.