Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/10/2016 | 16:41:17 | 547 lượt xem

Câu hỏi số 15313

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Khối lượng nước trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 20g NaOH là

Phương án trả lời:
A.

8g

B.

9g

C.

10g

D.

18g

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.