Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
19/10/2016 | 16:42:21 | 300 lượt xem

Câu hỏi số 15314

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Khối lượng axit sunfuaric (H2SO4) trong đó số phân tử bằng số phân tử có trong 11,2 lít khí hiđro H2 ở đktc là:

Phương án trả lời:
A.

40g

B.

80g

C.

98g

D.

49g

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.