Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/10/2016 | 09:06:41 | 1850 lượt xem

Câu hỏi số 15441

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Đốt hỗn hợp gồm 10 ml khí H2 và 10 ml khí O2. Khí nào còn dư sau phản ứng?

Phương án trả lời:
A.

H2 dư 

B.

O2

C.

2 Khí vừa hết

D.

Không xác định được

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.