Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/10/2016 | 09:08:18 | 601 lượt xem

Câu hỏi số 15442

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Axit là những chất làm cho quì tím chuyển sang màu nào trong số các màu cho dưới đây?

Phương án trả lời:
A.

Xanh

B.

Đỏ

C.

Tím 

D.

Không xác định được

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.