Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/10/2016 | 09:09:44 | 517 lượt xem

Câu hỏi số 15444

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Trong các chất dưới đây, chất làm quì tím hoá đỏ là:

Phương án trả lời:
A.

Nước

B.

Rượu(cồn)

C.

Axit

D.

Nước vôi

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.