Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/10/2016 | 09:13:12 | 556 lượt xem

Câu hỏi số 15446

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Phản ứng hoá học trong đó các chất tham gia và sản phẩm thuộc 4 loại chất vô cơ: nước, axit, bazơ, muối là phản ứng nào dưới đây?

Phương án trả lời:
A.

Phản ứng hoá hợp

B.

Phản ứng phân huỷ

C.

Phản ứng thế

D.

Phản ứng trung hoà

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.