Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/10/2016 | 09:21:20 | 1027 lượt xem

Câu hỏi số 15452

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Đốt cháy pirit sắt FeS2 trong khí oxi, phản ứng xảy ra theo phương trình: FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 Sau khi cân bằng hệ số của các chất là phương án nào sau đây?

Phương án trả lời:
A.

2, 3, 2, 4

B.

4, 11, 2, 8

C.

4, 12, 2, 6

D.

4, 10, 3, 7

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.