Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/10/2016 | 09:24:32 | 632 lượt xem

Câu hỏi số 15456

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Cho 6,5g Zn tác dụng với dung dịch có chứa 12g HCl. Thể tích khí H2( đktc) thu được là:

Phương án trả lời:
A.

1,12lít

B.

2,24 lít

C.

3,36 lít

D.

2,42 lít

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.