Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
20/10/2016 | 09:26:13 | 694 lượt xem

Câu hỏi số 15458

Môn học: Hóa học, thuộc chương trình: Lớp 8,
Câu hỏi:

Cặp chất nào sau đây khi tan trong nước chúng tác dụng với nhau tạo ra chất kết tủa?

Phương án trả lời:
A.

NaCl và AgNO3

B.

NaOH và HCl

C.

KOH và NaCl

D.

CuSO4 và HCl

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.