Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/10/2016 | 11:29:32 | 673 lượt xem

Câu hỏi số 16191

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám được viết là:

Phương án trả lời:
A.

45307

B.

45308

C.

45380

D.

45038

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.