Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
22/10/2016 | 11:31:04 | 1515 lượt xem

Câu hỏi số 16193

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Một cửa hàng trong hai ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau)

Phương án trả lời:
A.

4340 kg

B.

434 kg

C.

217 kg

D.

2170 kg

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.