Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/10/2016 | 08:15:36 | 2129 lượt xem

Câu hỏi số 16198

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

Phương án trả lời:
A.

444

B.

434

C.

424

D.

414

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.