Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/10/2016 | 08:18:00 | 791 lượt xem

Câu hỏi số 16199

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Giá trị của biểu thức 8 x a với =100 là: 

Phương án trả lời:
A.

8100

B.

800

C.

1008

D.

1800

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.