Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/10/2016 | 08:23:04 | 393 lượt xem

Câu hỏi số 16203

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn

Phương án trả lời:
A.

567899; 567898; 567897; 567896

B.

865742; 865842; 865942; 865043

C.

978653; 979653; 970653; 980653

D.

754219; 764219; 774219; 775219

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.