Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/10/2016 | 08:24:26 | 2078 lượt xem

Câu hỏi số 16204

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Chữ số 6 trong số 986738 thuộc hàng nào? lớp nào?

Phương án trả lời:
A.

Hàng nghìn, lớp nghìn.

B.

Hàng trăm, lớp nghìn.

C.

Hàng chục nghìn, lớp nghìn.

D.

Hàng trăm, lớp đơn vị.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.