Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/10/2016 | 08:53:02 | 173 lượt xem

Câu hỏi số 16217

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 4,
Câu hỏi:

Số chia hết cho 2 có chữ số tận cùng là những số nào?

Phương án trả lời:
A.

0 ; 2 ; 5 ; 6 ; 8

B.

0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8

C.

0 ; 2 ; 4; 6 ; 9

D.

2 ; 7 ; 3; 6 ; 8

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.