Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/10/2016 | 13:54:03 | 247 lượt xem

Câu hỏi số 16907

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Cho ΔABC với A(-1; 2); B(3; 0); C(5; 4). Khi đó số đo góc A bằng:

Phương án trả lời:
A.

300

B.

 600

C.

450

D.

900

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.