Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
25/10/2016 | 14:04:19 | 212 lượt xem

Câu hỏi số 16913

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(-1; 2); B(-3; 4). Tọa độ của điểm C đối xứng với điểm B qua điểm A là:

Phương án trả lời:
A.

C(1; 0)

B.

C(-5; 6)

C.

C(-1; 3)

D.

C(0; 1)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.