Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
14/01/2017 | 12:03:25 | 546 lượt xem

Câu hỏi số 19146

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Vì sao trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?

Phương án trả lời:
A.

Nhằm thâu tóm quyền lực vào tay người Pháp.

B.

Để cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp.

C.

Để phục vụ nhu cầu công nghiệp chính quốc.

D.

Do đầu tư vốn nhiều vào nông nghiệp.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.