Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
14/01/2017 | 12:12:12 | 1505 lượt xem

Câu hỏi số 19149

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Thách thức lớn nhất Việt Nam phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hóa là gì?

Phương án trả lời:
A.

Sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn vốn vay nợ.

B.

Sự cạnh tranh quyết liệt từ thị trường thế giới.

C.

Sự chênh lệch về trình độ khi tham gia hội nhập.

D.

Sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.