Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/03/2017 | 19:16:02 | 856 lượt xem

Câu hỏi số 20104

Môn học: Địa lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguyên nhân lớn nhất làm cho tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta giảm là do thực hiện  

Phương án trả lời:
A.

Công tác kế hoạch hóa gia đình

B.

Việc giáo dục dân số 

C.

Pháp lệnh dân số 

D.

Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.