Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
14/05/2017 | 21:02:56 | 271 lượt xem

Câu hỏi số 20830

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Những quyết định quan trọng của hội nghị IANTA (2/1945) ra đời trên sự thỏa thuận giữa những cường quốc:

Phương án trả lời:
A.

Mỹ, Anh, Pháp

B.

Liên Xô, Mỹ, Anh

C.

Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp

D.

Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.