Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
15/05/2017 | 15:28:40 | 1113 lượt xem

Câu hỏi số 20963

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tổng thống đầu tiên của Liên bang Nga là:

Phương án trả lời:
A.

V.Putin

B.

D.Medvedev

C.

M.Goocbachop 

D.

B.Yeltsin

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.