Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
24/05/2017 | 13:00:47 | 606 lượt xem

Câu hỏi số 21265

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Bản chất của mối quan hệ ASEAN và 3 nước Đông Dương từ năm 1967 đến 1979.

Phương án trả lời:
A.

Chuyển từ đối dầu sang đối thoại.

B.

Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học.

C.

Giúp đỡ nhân dân 3 nước Đông Dương chống Mỹ

D.

Đối đấu căng thẳng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.