Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:44:51 | 1043 lượt xem

Câu hỏi số 21279

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1933?

Phương án trả lời:
A.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo cách mạng.

B.

Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩaYên Bái.

C.

Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

D.

Địa chủ phong kiến cấu kết với Pháp bóc lột thậm tệ nông dân.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.