Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:45:17 | 648 lượt xem

Câu hỏi số 21280

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự khởi sắc của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được đánh dấu bằng sự kiện nào?

Phương án trả lời:
A.

Việt Nam gia nhập ASEAN (7/1995)

B.

Campuchia gia nhập ASEAN (4/1999)

C.

Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Bali (2/1976)

D.

Các nước ký bản Hiến chương ASEAN (11/2007)

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.