Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:45:57 | 634 lượt xem

Câu hỏi số 21281

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Liên Xô là nước đã mở đầu kỉ nguyên

Phương án trả lời:
A.

chinh phục vụ trụ.

B.

chế tạo vũ khí hạt nhân.

C.

hòa bình, phát triển.

D.

sản xuất than và dầu mỏ.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.