Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:46:49 | 610 lượt xem

Câu hỏi số 21283

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954), chỉ thị "Phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp" của Đảng Cộng sản Đông Dương đem đến thắng lợi của chiến dịch nào?

Phương án trả lời:
A.

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.

B.

Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.

C.

Chiến dịch Tây Bắc năm 1953.

D.

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.