Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:47:48 | 595 lượt xem

Câu hỏi số 21285

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân chủ 1936 – 1939 đối với cách mạng Việt Nam là gì?

Phương án trả lời:
A.

Buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

B.

Thành lập được Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

C.

Đưa ra nhiều hình thức đấu tranh mới.

D.

Là một cuộc tập dượt, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.