Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:48:40 | 1564 lượt xem

Câu hỏi số 21287

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ của trật tự 2 cực Ianta?

Phương án trả lời:
A.

các nước châu Âu cùng Mĩ và Canađa kí Định ước Henxinki năm 1975.

B.

Nước Đức tái thống nhất năm 1990.

C.

Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh tháng 12-1989.

D.

Liên Xô tan rã năm 1991.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.