Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:49:36 | 408 lượt xem

Câu hỏi số 21289

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Để giải quyết nạn đói trước mắt ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

Phương án trả lời:
A.

giảm sưu thuế, chia lại ruộng đất công, tăng gia sản xuất.

B.

chủ trương tịch thu gạo của người giàu chia cho người nghèo.

C.

kêu gọi nhân dân cả nước "nhường cơm sẻ áo".

D.

kêu gọi sự cứu trợ của nhân dân thế giới.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.