Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:50:06 | 733 lượt xem

Câu hỏi số 21290

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đâu không phải là nguồn gốc của các cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại?

Phương án trả lời:
A.

Sự vơi cạn nghiêm trọng các nguồn tài nguyên.

B.

Xu thế toàn cầu hóa.

C.

Tình hình bùng nổ dân số thế giới.

D.

Đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.