Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:50:39 | 413 lượt xem

Câu hỏi số 21291

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) ở nước ta là

Phương án trả lời:
A.

nhờ quá trình tập dượt của quần chúng.

B.

nhờ chớp được thời cơ "ngàn năm có một".

C.

nhờ sự chuẩn bị đầy đủ của cách mạng.

D.

nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.