Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:51:04 | 739 lượt xem

Câu hỏi số 21292

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân dân ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là

Phương án trả lời:
A.

quân Nhật

B.

quân Trung hoa Dân quốc.

C.

quân Pháp.

D.

quân Anh.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.