Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:51:47 | 479 lượt xem

Câu hỏi số 21293

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Mỹ là

Phương án trả lời:
A.

tiêu diệt phong trào công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa.

B.

tiêu diệt phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ La-tinh.

C.

tiêu diệt Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

D.

thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.