Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:52:19 | 380 lượt xem

Câu hỏi số 21294

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Sự kiện khởi đầu cho Chiến tranh lạnh là

Phương án trả lời:
A.

sự ra đời tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (4/1949).

B.

sự ra đời của kế hoạch Mác san (6/1947).

C.

sự ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế SEV (1/1949).

D.

thông điệp của tổng thống Truman (3/1947).

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.