Matran.edu.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:52:46 | 549 lượt xem

Câu hỏi số 21295

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Tổ chức chính trị "tiền thân" của Đảng Cộng sản Việt Nam là

Phương án trả lời:
A.

Đảng Thanh niên.

B.

Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên.

C.

Tâm tâm xã.

D.

Việt Nam Quốc dân đảng.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.