Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:53:12 | 565 lượt xem

Câu hỏi số 21296

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trận đánh mở đầu trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là

Phương án trả lời:
A.

Cao Bằng.

B.

Thất Khê.

C.

Đông Khê.      

D.

Đình Lập.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.