Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:53:40 | 358 lượt xem

Câu hỏi số 21297

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Phương án trả lời:
A.

liên minh chặt chẽ với Mỹ.

B.

hướng về các nước châu Á.

C.

hướng mạnh về Đông Nam Á.

D.

cải thiện quan hệ với Liên Xô.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.