Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:54:07 | 525 lượt xem

Câu hỏi số 21298

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Thắng lợi của chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân dân ta đã giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ?

Phương án trả lời:
A.

Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947.

B.

Chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.

C.

Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

D.

Chiến dịch Hoà Bình năm 1952.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.