Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:54:39 | 612 lượt xem

Câu hỏi số 21299

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với ý nghĩa

Phương án trả lời:
A.

chỉ huấn luyện quân sự.

B.

chính trị trọng hơn quân sự.

C.

chỉ tuyên truyền chính trị.

D.

quân sự trọng hơn chính trị.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.