Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:55:34 | 595 lượt xem

Câu hỏi số 21300

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chủ trương đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu của Đảng Cộng sản Đông Dương được mở đầu từ Hội nghị Ban chấp hành Trung ương

Phương án trả lời:
A.

tháng 7/1936. 

B.

tháng 11/1939.

C.

tháng 11/1940.    

D.

tháng 5/1941.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.