Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 01:56:40 | 482 lượt xem

Câu hỏi số 21302

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là báo

Phương án trả lời:
A.

Thanh niên. 

B.

Búa liềm.

C.

Đỏ.  

D.

Chuông rè.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.