Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:00:03 | 962 lượt xem

Câu hỏi số 21303

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Điểm chung giữa ba kế hoạch quân sự: Đờ Lát đơ Tátxinhi, Rơve, Nava là

Phương án trả lời:
A.

giành thế chủ động trên chiến trường.

B.

giành thắng lợi quyết định để nhanh chóng kết thúc chiến tranh.

C.

buộc ta phải đàm phán theo những điều kiện có lợi cho Pháp.

D.

kết thúc chiến tranh trong danh dự.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.