Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:00:29 | 442 lượt xem

Câu hỏi số 21304

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc cơ bản nào của Liên hợp quốc để đối phó với vấn đề phức tạp ở Biển Đông hiện nay?

Phương án trả lời:
A.

Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hoà bình.

B.

Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

C.

Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.

D.

Chung sống hoà bình và đảm bảo sự nhất trí giữa 5 nước lớn.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.