Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
26/05/2017 | 02:00:58 | 559 lượt xem

Câu hỏi số 21305

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Chính sách của các nước tư bản Tây Âu đối với hệ thống thuộc địa cũ của mình trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Phương án trả lời:
A.

viện trợ cho các thuộc địa.

B.

trở lại xâm chiếm các thuộc địa.

C.

bồi thường cho các thuộc địa.

D.

thiết lập quan hệ ngoại giao bình đẳng với các thuộc địa.

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.